Merkel kërkon dialog dhe respektim të të drejtave në Hong Kong