Johnson: Ka një bashkëpunim të tmerrshëm për të bllokuar Brexit