Kishte gjysmën e arit të botës, ja njeriu më i pasur që ka jetuar