A mund të shpëtoni nëse bini në ujë me makinë? …ka disa rregulla