Restaurimi i korsive rrugore, Tirana në kaos nga trafiku